Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Gdyński Biznesplan 2014

2 stycznia 2014 r. startuje konkurs „Gdyński Biznesplan 2014". Jest szansą dla tych, którzy chcieliby otworzyć własną działalność gospodarczą oraz dla prowadzących własne, małe firmy.


XII edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech etapach na terenie Gminy Gdynia w terminie 2.01. - 02.06.2014 r.

W etapie I od 2 do 31.01.2014 r. uczestnicy konkursu składają Organizatorowi (tj. Prezydentowi Miasta Gdyni) TYLKO drogą elektroniczną Formularze Zgłoszeniowe do udziału w Konkursie wypełnione na stronie internetowej www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/x.php/1,3555/Formularz-zgloszeniowy.html w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. godz. 23.59.

W etapie II, który odbędzie się w dniach 10.02. - 31.03.2014 r., uczestnicy biorą udział w szkoleniach oraz dostarczają przygotowane biznesplany Organizatorowi (tj. Prezydentowi Miasta Gdyni) w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2014 r.

Gdyński Biznesplan 2014 - konkurs dla przedsiębiorczych


Konkursowe biznesplany można składać w następujący sposób:
- wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
- wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
- składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00
z dopiskiem na kopercie „Gdyński Biznesplan 2014".

Uwaga - w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego - nie późniejsza niż 31.03.2014 r.

Dla laureatów Konkursu „Gdyński Biznesplan" przewidziano wiele cennych nagród i form wsparcia ich pomysłu biznesowego a łączna pula nagród to ponad 100 tysięcy zł. Warto dodać, że w dotychczasowych jedenastu edycjach wzięło łącznie udział 3 898 uczestników, którzy zaprezentowali Jury 3 687 pomysłów biznesowych. W 2013 r. 723 osoby zgłosiły 761 pomysłów.

Do pobrania:
Regulamin Konkursu 
Harmonogram Konkursu

ikona