1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Na zdrowie!

MED-ACTIV - Specjalistyczny Ośrodek Korekcji Wad Postawy zaprasza na bezpłatną ocenę postawy ciała dzieci w wieku 6-17 lat. Nalezy umawiać się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 - 18.00. MED-ACTIV: Działki Leśne, ul. Warszawska 41/1, tel. 58 66 444 00. Strona internetowa: www.med-activ.pl.
***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie osób chorujących na schizofrenię.
Zajęcia są prowadzone przez zespół psychologów, specjalistę psychiatrę, pedagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00.
Tel kontaktowy 58 620 81 70 wewn. 43 lub 36. Program zajęć obejmuje: psychoedukację, psychoterapię, psychorysunek, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapię, zajęcia integracyjne, terapię zajęciową.
***
Uwaga, pacjenci z cukrzycą typu 1.
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6.12.2013 r., rozszerzającym wskazania do refundacji zestawów infuzyjnych, informujemy, że w poradni diabetologicznej „Przychodni Orłowo" prowadzona jest dla tych osób terapia.
Chętni mogą zgłaszać się ze skierowaniem od lekarza rodzinnego. tel. do rejestracji 58 664 88 97 lub 58 664 88 99.
***
Jeśli cierpisz z powodu depresji, masz niskie poczucie wartości, twoje życie jawi się jako problem nie do rozwiązania, skorzystaj z Programu 12 Kroków Anonimowych Depresantów. Depresja jest postępującą chorobą, którą można powstrzymać. Anonimowi Depresanci: http://grupaadgdynia.strefa.pl Grupy AD zapraszają:
- Grupa AD „Optymiści, ul. Św. Mikołaja, przy parafii św. Mikołaja", piątek godz. 18.00;
- Grupa AD „Gdyńska Nadzieja", ul. Traugutta 9 (wejście na tyłach budynku CZP), wtorek godz. 13.00;
- Grupa AD „Radość", ul. Traugutta 9 (wejście na tyłach budynku CZP), niedziela godz. 13.00.
***
Grupa wsparcia dla osób odchudzających się. Zajęcia przeznaczone są dla kobiet, które z powodu chronicznego niezadowolenia z swojego wyglądu i ciała podejmują cykliczne próby odchudzania się. Spodziewanym efektem zajęć jest zaprzyjaźnienie się z własnym ciałem i naturą kobiecości.
Więcej: www.razem.pl.
***
Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza" (ul. Morska 89) informuje, że w ramach konkursu 11 PFRON prowadzona jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
Tel/Fax. 58 622 88 61, 58 624 93 99, e-mail: cisza_gdynia@wp.pl.
***
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny Dr Krasicki przy ul. Zakręt do Oksywia 3 zaprasza na bezpłatne konsultacje do lekarza protetyka oraz wykonanie w krótkim czasie protez akrylowych całkowitych i częściowych refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Rejestracja i wszelkie informacje od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 20.00 lub pod nr tel. 58 623 33 60. 

ikona