1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Po zbiórkach publicznych...

Drużyny Hufca ZHP Gdynia przeprowadziły w terminie 1.06.2013 r. do 6.12.2013 r. zbiórkę publiczną, na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdynia SLS.5311.18.2013 z dnia 29.05.2013 r. Celem przeprowadzenia zbiórki publicznej była działalność statutowa hufca w tym działalność programowa i kształceniowa hufca, utrzymanie i modernizacja Stanicy Harcerskiej w Gdyni w której siedzibę ma Hufiec. Łącznie zebrana została kwota: 3 450,00 złotych. Harcerze dziękują wszystkim darczyńcom.
***
Drużyny Hufca ZHP Gdynia przeprowadziły w terminie od 7.12.2012 r. do 24.11. 2013 r. akcję zarobkową - zbiórkę publiczną, na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Gdynia SLO.5311.27.2012 z dnia 7.12. 2012 r. Celem przeprowadzenia zbiórki publicznej było wsparcie finansowe działalności statutowej drużyn harcerskich ZHP Gdynia ze szczególnym uwzględnieniem Harcerskiej Akcji Letniej 2012 i Harcerskiej Akcji Zimowej 2012. Łącznie zebrana została kwota: 4 017,81 złotych. Harcerze dziękują wszystkim darczyńcom.
***
Fundacja „Gdyński Most Nadziei", będąca organizacją pożytku publicznego, mieszcząca się pod adresem: ul. Władysława IV 51, 81-384 Gdynia, KRS 0000262786, organizowała w listopadzie akcję Movember Gdynia, będącą częścią kampanii społecznej Odważni Wygrywają. W ramach wydarzenia przeprowadzona była zbiórka publiczna o numerze SLS.5311.31.2013, zorganizowana za pozwoleniem Prezydenta Miasta Gdyni wydanym dnia 17 października 2013 r.
Zbiórka odbywała się w kilku miejscach (Gdynia Arena, Stadion GOSiR, Foodtruck Carmnik (teren Gdyni), Pomorski Park Naukowo Technologiczny, Cafe & Art U Muzyk'uff). Prowadzili ją pracownicy Fundacji „Gdyński Most Nadziei", partnerzy akcji Movember Gdynia oraz wolontariusze. W sumie zebrano 456,84 PLN. Kwota ta w całości zostanie przeznaczona na działania związane z profilaktyką nowotworową na terenie Gdyni, w ramach kampanii społecznej Odważni Wygrywają.

ikona