1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Podziękowania

1 Gdyńska Gromada Zuchów „Rycerze z Kamiennej Góry" składa serdeczne podziękowania Automobilklubowi Morskiemu z Gdyni za nieodpłatne udostępnienie swojej siedziby na zbiórki gromady.
***
Szkoła Podstawowa nr 21 w Gdyni serdecznie dziękuje sponsorom: Oddziałowi Regionalnemu PZU SA w Gdańsku Oddział Pomorski, Morskiej Agencji Gdynia Sp. z o. o., Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział Morski w Gdyni, drużynie Arka Gdynia, firmie Pryzmat Gdynia Sp. z o. o., firmie Energa, Fundacji TKANKA Gdynia, firmie Tchibo, Warsztatom Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni, za pomoc w organizacji festynu charytatywnego „Dar Serca" 7 grudnia br. Dziękujemy za tak hojne wsparcie naszej idei pomocy uczniom z rodzin ubogich.
***
Rada Dzielnicy Pogórze składa serdeczne podziękowania zakładom i osobom prywatnym zaangażowanym w organizację wieczoru wigilijnego dla rodzin potrzebujących w dzielnicy. Dzięki zaangażowaniu i hojności sponsorów ten wyjątkowy dzień został w sposób wyjątkowy uświetniony. W szczególności zaś dziękujemy firmom: Zakład Pogrzebowy ZAKRZEWSCY, AUTO-DAREX,cukierni M. Renka, A. Pałasz, MARKAZ-K.Mróz, delikatesy ZENOBIUSZ - Z. Dąbrowski, sklep „Paulinka", JYSK, fitness klub JATOMI PURE, Auto-szef - P. Szefka, BALTIC ZŁOM ,oraz osobom prywatnym - Joannie Wawierni,Teresie Szymajda, Stanisławie Woźnicy, Teresie Hojda, Marii Plichcie, Grażynie Hojda, Annie Hojda, Wioletcie Szymacher, Irenie Kosobuckiej, oraz Danucie Oryszewskiej i Barbarze Rywackiej-Szczypior.
***
13 grudnia 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni odbył się III Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Informatyczny „Myszka Z". Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni oraz organizatorzy konkursu Anna i Maciej Zatwarniccy serdecznie dziękują uczniom SP nr 10, SP nr 12, SP nr 17, SP nr 18, SP nr 26, SP nr 29, SP nr 31, SP nr 37, SP nr 39, SP nr 40 oraz SP nr 48 za wzięcie udziału w konkursie. W klasyfikacji indywidualnej laureatami zostali uczniowie: SP nr 26 i SP nr 29 natomiast w klasyfikacji drużynowej najwięcej punktów zdobyły szkoły: SP nr 40, SP nr 26 i SP nr 31. Gratulujemy zwycięzcom, nauczycielom przygotowującym oraz wszystkim uczestnikom konkursu.
***
Zarząd Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu CISZA pragnie serdecznie podziękować ZMP w Gdyni, Piekarni Piotr Gotowała, Hurtowni zabawek DAMI, ZO Wybrzeże SI, Firmie FRANKO, Hurtowni KONTRA, Panu Sławkowi Matkowskiemu, członkom Stowarzyszenia za pomoc w organizacji spotkania wigilijnego dla 200 osób niepełnosprawnych.
***
Organizacja Międzyzakładowa NSZZ w Urzędzie Miasta Gdyni składa serdeczne podziękowania: harcerzom 4 Gdyńskiej Drużyny Harcerskiej oraz wszystkim tym, którzy od wielu lat, w dniu 17 grudnia zapalają znicze o 4.00 rano przy Urzędzie Miasta Gdyni, w związku z 43 rocznicą wydarzeń Grudnia' 70.

ikona