1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Pomoc psychologiczna dla gimnazjalistów

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni zaprasza osoby w wieku 13 - 17 lat do udziału w spotkaniach grupy terapeutycznej dla młodzieży.
Rodzicu jeśli Twoje Dziecko: często jest smutne, zaniepokojone lub pełne gniewu; martwi Cię jego zachowanie, niepokoi to co przeżywa; chciałbyś aby lepiej radziło sobie w trudnych sytuacjach; by odnalazło swoje mocne strony i aby otrzymało pomoc w przezwyciężaniu swoich kłopotów.. zaproponuj swojemu dziecku udział w zajęciach.
Informacje oraz zapisy na konsultacjach indywidualnych z osobami prowadzącymi:
Magdalena Świstun - Jeziorska - tel. 503 800 122; Magdalena Jabrocka - tel. 502 156 113 lub w rejestracji Ośrodka - tel. 58 621 61 35.
Zajęcia grupy będą odbywały się od stycznia 2014 do czerwca 2015 w każdą środę w godz. 16.30 -19.00. Zajęcia są nieodpłatne, liczba miejsc ograniczona.

ikona