1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Porozumienie samorządowców w sprawie Korytarza Bałtyk-Adriatyk

1 stycznia 2014 r. rozpocznie się budowa sieci 9 europejskich korytarzy transportowych. Wszystkie mają osiągnąć gotowość do sprawnej obsługi przewozów pasażerów i ładunków w przestrzeni europejskiej i globalnej - do 2030 r. Jednym z nich jest korytarz Bałtyk-Adriatyk, łączący porty morskie Zatoki Gdańskiej z portami północnego Adriatyku. To bardzo ważna trasa komunikacyjna dla Europy Bałtyckiej i Europy Środkowej i Wschodniej.
Parlament Europejski zatwierdził program realizacji 9 trans-europejskich korytarzy transportowych, w tym Korytarza Bałtyk-Adriatyk - Gdynia i Gdańsk są jego północnymi wrotami. Stąd rozpoczynają się drogi i autostrady, połączenia kolejowe, powietrzne, wodne-śródlądowe przez Europę Bałtycką oraz Europę Środkową i Wschodnią do portów leżących nad Adriatykiem. Najważniejsze inwestycje tego korytarza - linie kolejowe, drogi, porty morskie, terminale intermodalne, lotniska - są w trakcie realizacji, ale lista potrzeb jest jeszcze bardzo długa - w tym rewitalizacja Magistrali Węglowej Śląsk-Porty czy rz. Wisły.
Tylko w Gdyni mają powstać ważne komponenty korytarza: nowy terminal promowy, centrum logistyczne, stacja Gdynia-Port, „Droga Czerwona", Obwodnica Północna, ul. Węglowa, dworzec autobusowy. Terminale portowe mają być rozbudowywane a baseny portowe - pogłębione. Celowość tych inwestycji wynika z ich przynależności do europejskiej sieci połączeń.
Aby powstawały wszystkie elementy sieci równocześnie w całej Polsce potrzeba współdziałania. Temu służy porozumienie podpisane 9 grudnia 2013 r. w Gdyni - podczas konferencji projektu BGLC - „Port intermodalny w Gdyni". Sygnatariuszami porozumienia są: Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek - prezes Stowarzyszenia Miast Autostrady Bursztynowej, Ryszard Świlski - prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Tomasz Sowiński - prezes Związku Miast Nadwiślańskich, Andrzej Stanuch - prezes Stowarzyszenia Samorządowego dla Autostrady A-1, burmistrz miasta i gminy Pelplin, Andrzej Bojanowski - prezes Związku Miast i Gmin Morskich, Zastępca prezydenta miasta Gdańska.  

ikona