1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Ruszyła XV edycja konkursu GDYNIA BEZ BARIER

Gdynia bez barierGdynia od kilku lat konsekwentnie realizuje politykę społeczną mającą na celu pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu miasta. W listopadzie 2000 roku Rada Miasta Gdyni uchwaliła „Program kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych".
Spektakularną inicjatywą jest cykliczny konkurs „Gdynia bez barier", którego celem jest wyróżnienie wszystkich instytucji, organizacji i osób prywatnych - autorów pomysłów i udogodnień (już istniejących, bądź będących w fazie projektu), pomagających przełamać stereotypy związane z postrzeganiem osób niepełnosprawnych. Nagradzane są inicjatywy przyczyniające się do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i społecznych, utrudniających życie osobom niepełnosprawnym. Zasady konkursu:
1. Przystępujący składa wniosek, który powinien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę instytucji zgłaszającej,
- imię i nazwisko lub nazwę instytucji nominowanej,
- tytuł programu i cel,
- propozycję innowacji i rozwiązań,
- kategorię (architektoniczna, społeczna, komunikacyjna, inna).
2. Wniosek nie powinien przekraczać objętości 5 stron formatu A-4.
3. Wniosek może złożyć osobiście autor pomysłu lub osoba trzecia - typująca autora, obiekt, czy program. Wniosek może też nominować Kapituła konkursu.
4. Instytucje i osoby prawne przedstawiają programy już zrealizowane.
Nagrodami w konkursie są:
- medal Prezydenta Miasta Gdyni „Gdynia bez barier",
- prawo użytkowania logo „Gdynia bez barier" na wszystkich obiektach, produktach i korespondencji nagrodzonego,
- dzieło wykonane przez niepełnosprawnego artystę.
Finał XV edycji konkursu „Gdynia bez barier" planowany jest w maju 2014 roku.
Wnioski konkursowe należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: Konkurs „Gdynia bez barier" - XV edycja' w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, przesłać e-mailem na adres: niepelnosprawni@gdynia.pl, bądź nadsyłać pocztą. Termin składania prac konkursowych (osobiście, nadesłanych pocztą i pocztą e-mail) upływa 22 lutego 2014 roku. 

ikona