1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Sprawy urzędowe w dniu 31 XII

Sala Mieszkańców UM Gdyni pracować będzie:
- 31.12.2013 r. od godz. 7.00 do 15.00, w tym kasy do godz. 14.00.

Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania (ul. Białostocka 3) w wigilię i sylwestra:
- 31.12.2013 r. - kasy nieczynne. Biuro pracuje w godz. 9.00 - 16.00. Przyjmowane będą tylko odwołania.
Uwaga! Brak możliwości zakupienia abonamentu lub opłacenia w kasie opłaty dodatkowej. 

***

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdyni informuje, że w dniu i 31 grudnia 2013. Sala Obsługi Kllientów Urzędu czynna będzie w godzinach 8.00-15.00, kasa czynna będzie w godzinach 8.00 - 11.00.

***

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdyni informuje, że, kasa czynna będzie w dniu 31 grudnia 2013 r. w godzinach 8.00 - 12.00.

ikona