1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Szansa na nową pracę dla osób po 50. roku życia

Osoby po 50 roku życia zainteresowane pracą w charakterze robotnika gospodarczego mogą wziąć udział w projekcie pod hasłem: „Kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej dla grupy 50 + w woj.Pomorskim".
Dla kogo:
- miejsce zamieszkania województwo pomorskie,
- wiek powyżej 50 roku życia,
- status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo.
Wsparcie oferowane jest także dla osób niepełnosprawnych.
Na co mogą liczyć uczestnicy projektu:
- wsparcie Doradcy Zawodowego i Psychologa;
- 5 - dniowe szkolenie przygotowujące do pracy na stanowisku robotnika gospodarczego, stypendium za udział w szkoleniu,
- 6 - miesięczny płatny staż na stanowisku robotnika gospodarczego,
Oferty należy kierować pocztą elektroniczną bądź telefonicznie: 660 567 162, e-mail: a.lezynski@clarsystem.pl z dopiskiem „rekrutacja projekt" do kwietnia 2014 roku.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

ikona