1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Uczniowie ze Strzeblina gościli w Gdyni

13 grudnia 2013 r. w 32. rocznicę stanu wojennego w Polsce dzieci z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu gościły w Gdyni na zaproszenie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej im. Marszałka Piłsudskiego. Szkoła rozpoczęła realizację kolejnego projektu edukacyjnego: „Polska Droga do Wolności - Mamy Wolną!". Uczniowie spotkali się z wiceprezydent Ewą Łowkiel. Zwiedzili okręt ORP „Błyskawica" i poznali jego historię, a także dzięki uprzejmości dyrekcji Portu Gdynia zwiedzili wirtualnie port i zostali zapoznani z jego historią.
Związek Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni i Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu podpisali Deklarację o Współpracy. Na dokumencie podpisy złożyli oficerowie ZOR, z prezesem Ryszardem Wolińskim na czele, a także koordynator ds. współpracy ze Związkiem reprezentująca szkołę Romualda Selonke i przewodnicząca SU Martyna Pionka. Uczniowie dziękują panu Zbigniewowi Łobodzińskiemu za przygotowanie tak wspaniałej wycieczki.

ikona