1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Zajęcia dla pedagogów i psychologów

Ośrodek Pedagogiczno-Psychologiczny Razem organizuje spotkania superwizyjne dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, a także wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą w formach pozaszkolnych. Spotkania grupy przeznaczone są dla osób, które: pragną lepiej rozumieć dynamikę funkcjonowania dzieci i młodzieży,swoją relację z nimi; pragną poszerzyć swoje umiejętności pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą; są zainteresowani swoim rozwojem i szukają narzędzi wspierających autorefleksję. Grupa będzie pracowała przez 6 miesięcy w formule zamkniętej. Spotkania będą trwały 3 h i będą się odbywały raz w miesiącu. Prowadzące grupę: Magdalena Zmuda Trzebiatowska i Dagmara Dajnowska.
Więcej: www.razem.pl.

ikona