1128 (728) 2013-12-20 - 2014-01-09

Życzenia


Wszystkim Gdynianom                                                                Bombka

i Przyjaciołom naszego Miasta

życzymy pięknych Świąt Bożego Narodzenia pośród najbliższych,

w serdecznej atmosferze miłości i przyjaźni,

z wiarą w potęgę dobra, które zawsze zwycięża i nadzieją na dobry Nowy Rok 2014!
                                                        

Przewodniczący Rady  Miasta Prezydent Gdyni 
 Stanisław SzwabskiWojciech Szczurek