1129 (729) 2014-01-10 - 2014-01-16

Konkurs Biznesplan 2014 - zgłoszenia do 31 stycznia

Do 31 stycznia czekamy na zgłoszenia w konkursie „Gdyński Biznesplan 2014". To szansa dla tych, którzy chcieliby otworzyć własną działalność gospodarczą oraz dla prowadzących własne, małe firmy.

XII edycja Konkursu zostanie przeprowadzona w trzech etapach:
W etapie I do 31.01.2014 r. uczestnicy konkursu składają Organizatorowi (tj. Prezydentowi Miasta Gdyni) TYLKO drogą elektroniczną.
Formularze zgłoszeniowe do udziału w Konkursie wypełnione na stronie internetowej www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl/x.php/1,3555/Formularz-zgloszeniowy.html w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. godz. 23.59.

W etapie II, który odbędzie się w dniach 10.02. - 31.03.2014 r., uczestnicy biorą udział w szkoleniach oraz dostarczają przygotowane biznesplany Organizatorowi w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2014 r.

Konkursowe biznesplany można składać w następujący sposób:
- wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości,
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia ;
- wysłać drogą pocztową na adres:
Urząd Miasta Gdyni, Kancelaria Ogólna, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia;
- składać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, ul. 10 Lutego 24, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 z dopiskiem na kopercie „Gdyński Biznesplan 2014".

Uwaga - w przypadku wysyłki pocztą decyduje data stempla pocztowego - nie późniejsza niż 31.03.2014 r.
Dla laureatów przewidziano wiele cennych nagród i form wsparcia, a łączna pula nagród to ponad 100 tysięcy zł.

ikona