1129 (729) 2014-01-10 - 2014-01-16

Zajęcia dla dzieci i rodziców na Wzgórzu

Rada dzielnicy Wzgórze Maksymiliana we współpracy ze Stowarzyszeniem FCKG i Szkołą Podstawową nr 23 zaprasza:
- do Szkolnego Dyskusyjnego Klubu Filmowego podczas ferii zimowych od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do 13.00 w kawiarence Greccio w Klasztorze Franciszkanów, ul. Ujejskiego 40;
- na zajęcia wspomagające rozwój dziecka dla rodziców i dzieci w Szkole Podstawowej nr 23.
Zapisy i szczegóły na stronie internetowej: http://www.fckgdynia.pl/.
 

ikona