1131 (731) 2014-01-24 - 2014-01-30

Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna 2014 - etap III

230 sztuk zostało zakwalifikowanych do udziału w siódmej edycji konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. Dla porównania w ubiegłym roku sztuk nadesłanych było 166. Rekordowa pod tym względem była pierwsza edycja Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Nadesłano wówczas 233 utwory.

Zgodnie z wymogami regulaminu, propozycje zostały nadesłane do 31 grudnia 2013 (decydowała data stempla pocztowego) i powstały w ciągu ostatnich 12 miesięcy (datę utworu określa autor). Tak, jak w ubiegłych latach, konkurs składa się z trzech etapów. Do końca lutego trzyosobowa Komisja Artystyczna w składzie: Bogdan Ciosek, Wojciech Owczarski i Anna Zalewska-Uberman wyłoni spośród nadesłanych sztuk co najmniej 25 procent tytułów, które przejdą do półfinału. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu nastąpi na początku marca. Następnie pięcioosobowa Kapituła GND wybierze maksymalnie pięć tytułów nominowanych do finału.
Nazwiska finalistów poznamy w połowie kwietnia. Rozstrzygnięcie konkursu VII Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej nastąpi 18 maja 2014 roku, podczas inauguracji IX Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Do rąk zwycięzcy trafi statuetka oraz 50 tysięcy złotych. Przed ogłoszeniem zwycięzcy konkursu, w Teatrze Miejskim odbędą się dwudniowe czytania i pokazy warsztatowe sztuk nominowanych do finału Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej.

Główną nagrodę ubiegłorocznej edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej zdobył Artur Pałyga za dramat „W środku słońca gromadzi się popiół".