Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1131 (731) 2014-01-24 - 2014-01-30

Po zbiórce publicznej Lions Club Gdynia

LIONS CLUB GDYNIA z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 13/2 w Gdyni, KRS 0000213906, informuje, że podczas organizowanego przez nas Wieczoru Dobroczynnego w dniu 13.12.2013 r w Teatrze Muzycznym w Gdyni przeprowadziliśmy zbiórkę publiczną (zezwolenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.12.2013). Z dobrowolnych wpłat ze sprzedaży „cegiełek" uzyskaliśmy dochód 20 560 zł a z wolnych datków pieniężnych do „skarbonki" zebraliśmy 4 461, 90 zł. Łączny dochód ze zbiórki publicznej LIONS CLUB GDYNIA w dniu 13.12.2012 r. wyniósł 25 021,90 zł.
Członkowie LIONS CLUB GDYNIA na zebraniu w dniu 13.01.2014 r., podjęli jednogłośnie uchwałę o przekazaniu dochodu z w/w zbiórki na ogłoszone wcześniej cele charytatywne w kwotach:
- 10 000 zł na kontynuację wsparcia programu rehabilitacji medycznej, po urazie wielonarządowym, Kamila Szatalskiego;
- 10 000 zł na VI Gdyńskie Warsztaty Specjalistyczne dla osób niepełnosprawnych i ich psów asystujących w 2014 r., organizowane we współpracy z Fundacją DogIQ, Prezydentem Miasta Gdyni i Centrum Integracja Urzędu Miasta Gdyni;
- 5 021,90 na zakup i wyszkolenie kolejnego, trzeciego już psa asystującego dla osoby niepełnosprawnej (I rata);
Koszty organizacji Wieczoru Dobroczynnego i zbiórki zostały w całości pokryte ze sprzedaży usług reklamowych. Organizatorzy zbiórki pracowali społecznie. Za szczodrość i życzliwość organizatorzy składają darczyńcom serdeczne podziękowania.