1131 (731) 2014-01-24 - 2014-01-30

Podziękowanie

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych Pomorski Oddział Rejonowy z siedzibą w Gdyni, dziękuje serdecznie Panu Aleksandrowi Rzepczyńskiemu z Agencji ARTRON s.c. w Gdańsku ul. Kilińskiego 1-5 za wsparcie rzeczowe i finansowe na działalność statutową Stowarzyszenia w 2013 r.
Panu Zygmuntowi Krauze właścicielowi cukierni „Agusia" w Gdyni, Pani Annie Hinc z Redy za wsparcie rzeczowe i finansowe oraz wszystkim którzy przekazali 1% od podatku na działalność Polskiego Towarzystwa Laryngektomowanych O/Gdańsk z siedzibą w Gdyni w 2013 roku.