Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1131 (731) 2014-01-24 - 2014-01-30

Uwaga, podatek od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2014

Wydział Dochodów Urzędu Miasta Gdyni informuje, że pracownicy będą roznosić decyzje wymiarowe podatku od nieruchomości od osób fizycznych na rok 2014.
Dostarczanie decyzji mieszkańcom Gdyni odbywać się będzie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 10.00 do 16.00.
Każdy z pracowników będzie posiadał aktualną legitymację pracowniczą. Wpłat można dokonywać na indywidualny numer konta bankowego. W przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych nowy indywidualny numer konta bankowego znajduje się na otrzymywanej corocznie decyzji podatkowej.
Wszelkie informacje można uzyskać:
• podatek od nieruchomości os. fizyczne:
Rej. I - 58 66 88 256
Rej. II - 58 66 88 255
Rej. III - 58 66 88 273
Rej. IV - 58 66 88 269
Rej. V - 58 66 88 274
Rej. VI - 58 66 88 268
Rej. VII - 58 66 88 845
• podatek rolny os. fizyczne, podatek leśny os. fizyczne: 58 66 88 255;
• podatek od nieruchomości os. prawne: 58 66 88 265, 58 66 88 833;
• podatek od środków transportowych: 58 66 88 271;
• podatek rolny os. prawne, podatek leśny os. prawne: 58 66 88 271
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na numer rachunku:
73 1440 1026 6153 0410 0000 0065.
Wpłat można dokonywać w każdym oddziale Nordea Bank Polska S.A. - bez opłat i prowizji. W oddziałach Banku Nordea na terenie Gdyni:
• ul. 3 - Maja 27/31;
• ul. Kielecka 2;
• ul. Lipowa 24U1B;
• Plac Kaszubski 17/19/21;
• Pl. Górnośląski 17;
• ul. Gen. Marii Wittekówny 2
• ul. Kartuska 3;
• al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Wpłat dokonywać można również w pozostałych palcówkach (inne banki, poczta), gdzie obowiązują ogólne zasady poboru prowizji.