Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1131 (731) 2014-01-24 - 2014-01-30

Uwaga,sprzedawcy alkoholu!

31 stycznia 2014 r. mija termin składania oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2013r., oraz wnoszenia opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2014 r.
Druki oświadczeń można otrzymać w pokoju 223 (II piętro) Urzędu Miasta Gdyni w godz. 8.00 - 16.00 lub pobrać ze strony internetowej Urzędu: www.gdynia.pl/alkohol.
Oświadczenie wraz z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Urzędu Miasta Gdyni lub na konto NORDEA Bank Polska S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045 należy złożyć do 31 stycznia 2014 r. w pokoju 223.