1135 (735) 2014-02-21 - 2014-02-27

Gdyńskie Centrum Filmowe - przygotowania do rozpoczęcia budowy

25 lutego 2014 r., jeden dzień wcześniej niż pierwotnie planowano, rozpoczęła się wycinka drzew i krzewów oraz cięcia redukcyjne koron drzew na placu Grunwaldzkim, na działce przeznaczonej pod budowę Gdyńskiego Centrum Filmowego.  Koniec zimy to okres kiedy można bez większych szkód przeprowadzić tego typu działania.
Decyzja Pomorskiego Konserwatora Zabytków pozwala na usunięcie 33 drzew a także cięć redukcyjnych koron 27 drzew, drzew do ¼ ich masy.  Miasto zobowiązane zostało do nasadzenia 93 drzew oraz 30 krzewów na terenie Śródmieścia miasta.

Wycinka jest pierwszym etapem prac przed rozpoczęciem budowy Gdyńskiego Centrum Filmowego, którą zaplanowano wstępnie na kwiecień tego roku.

Placówka będzie istotnym uzupełnieniem oferty kulturalnej miasta skierowanej do mieszkańców. Zostanie zintegrowana z Teatrem Muzycznym, dzięki współpracy programowej i edukacyjnej, ale także poprzez podziemny parking na 200 miejsc, znajdujący się pod placem Grunwaldzkim.

Prezentacja Gdyńskiego Centrum Filmowego

Prezentacja Gdyńskiego Centrum Filmowego odbyła się 25 lutego 2014 r. w Gdynia InfoBoxie. W spotkaniu z mieszkańcami wzięli udział dyrektorzy Gdyńskiej Szkoły Filmowej - Leszek Kopeć oraz Jerzy Rados.Gdyńskie Centrum Filmowe będzie istotnym uzupełnieniem oferty kulturalnej miasta skierowanej do mieszkańców. Zostanie zintegrowane z Teatrem Muzycznym dzięki współpracy programowej i edukacyjnej, ale także poprzez podziemny parking, znajdujący się pod placem Grunwaldzkim na 200 miejsc postojowych dla widzów teatru. Projekt budynku wykonała gdyńska pracownia architektoniczna Arch-Deco, autorami są Zbigniew Reszka i Michał Baryżewski.

Projekt budynku wykonała gdyńska pracownia architektoniczna ARCH DECO. W budynku Gdyńskiego Centrum Filmowego znajdą się:
- 3 sale kina studyjnego - otwarte dla mieszkańców Gdyni i regionu;
- klub filmowy;
- restauracja;
- sklep multimedialny;
- biura na wynajem;
- biuro Festiwalu Filmowego oraz siedziba Pomorskiej Fundacji Filmowej w Gdyni.

Gdyńska Szkoła Filmowa przygotowała ofertę warsztatową dla młodzieży gdyńskich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W ofercie znalazły się zajęcia ze wstępnej nauki reżyserii, operatorstwa, fotografii oraz montażu. Młodzieży szkolnej zostaną udostępnione pracownie filmowe Gdyńskiej Szkoły Filmowej, która w budynku Gdyńskiego Centrum Filmowego będzie zajmowała ok. 40% powierzchni.

Klub Filmowy

W sobotę 22 lutego 2014 r. w Gdyńskiej Szkole Filmowej (ul. Wrocławska 93) ruszył Klub Filmowy. "Będziemy pokazywać najnowsze filmy autorstwa znanych polskich reżyserów. Mamy nadzieję, że w przyszłości także europejskich. I będziemy te filmy szczegółowo omawiali z widownią" - zapowiada dyrektor Leszek Kopeć.