1135 (735) 2014-02-21 - 2014-02-27

IV Pomorski Konkurs Poetycki „Piórnik 2014"

Centrum Kultury w Gdyni ogłasza IV Pomorski Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży „PIÓRNIK 2014". Do 31 marca 2014 r. należy nadesłać do 5. niepublikowanych i nienagradzanych utworów w 3. egzemplarzach, opatrzonych godłem.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego i będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych: dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Maksymalna liczba nadesłanych utworów to 5 wierszy jednego autora. Mogą one tworzyć cykl lub pozostawać oddzielnymi całościami. Jury nie będzie brało pod uwagę utworów napisanych przez więcej niż jedną osobę. Prace należy dostarczyć w 3. egzemplarzach. Każdą pracę należy oznaczyć na wszystkich stronach godłem (pseudonimem artystycznym). Dane uczestnika konkursu; wypełnione w karcie uczestnika dostępnej do pobrania poniżej (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon, e-mail, ewentualnie szkoła i nazwisko nauczyciela prowadzącego) muszą znajdować się w osobnej, zaklejonej kopercie dołączonej do tekstów i również oznaczonej godłem.

Prace konkursowe należy przesyłać na adres:
Centrum Kultury w Gdyni
ul. Łowicka 51
81-504 Gdynia
z dopiskiem „Konkurs poetycki piórnik 2014".

Dokładny regulamin, karta uczestnictwa oraz plakat (do wydrukowania i powieszenia w szkole) do pobrania tutaj:
http://www.ckgdynia.pl/konkurs-poetycki-dla-dzieci-i-mlodziezy-piornik-2013/.