1135 (735) 2014-02-21 - 2014-02-27

Złoty medal za stację meteorologiczną

Uczniowie Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni: Michał Markowski, Przemysław Grenda, Emilian Pawłowski i Mateusz Sokulski za projekt i wykonanie stacji meteorologicznej z wizualizacją internetową zostali nagrodzeni złotym medalem na III Międzynarodowej Wystawie IWIS 2013. Z tej okazji 11 lutego w Centrum Nauki Kopernik otrzymali medale, pamiątkowe statuetki i dyplomy od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Organizatorem targów International Warsaw Invention Show (IWIS 2013) są: Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Politechnika Warszawska i Zarząd Główny Naczelnej Organizacji Technicznej, Polska Akademia Nauk, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Gośćmi imprezy w 2013 r. byli wynalazcy z ponad 20 krajów.