1137 (737) 2014-03-07 - 2014-03-13

308 pomysłów na wydanie 3 milionów złotych

Gdynianie zrobili pierwszy krok w kierunku urzeczywistnienia projektu Budżetu Obywatelskiego. Wpłynęło ponad 300 wniosków. Głównie dotyczą one sportu i rekreacji, ale spora część związana jest z remontami dróg i chodników.

Złożone wnioski dotyczą realizacji 284 projektów (w przypadku wspólnego działania mieszkańców kilku dzielnic ten sam wniosek składany był w każdej z nich).

Wnioski w ramach Budżetu Obywatelskiego są już sprawdzane przez urzędników, pod kątem formalnym - czy każdy z nich popiera co najmniej 25 mieszkańców dzielnicy. W przypadku brakujących podpisów wnioskodawcy będą je mogli uzupełnić. Z kolei komórki merytoryczne zajmą się analizą zakresu rzeczowego, wykonalności przedsięwzięć i ich kosztorysów.

Głosowanie nad wnioskami odbędzie się od 8 do 19 maja. Każda osoba zameldowana w Gdyni będzie więc miała czas, aby zastanowić się i wybrać te pomysły, które uważa za najlepsze czy najbardziej potrzebne w swoim najbliższym otoczeniu. Można wybrać kilka projektów, ale pod warunkiem, że ich łączna wartość nie przekroczy sumy jaka została przyznana dla poszczególnych dzielnic. Co ważne, głosować mogą także osoby niepełnoletnie.
 
Inne szczegóły można znaleźć na stronie: http://www.gdynia.pl/budzetobywatelski/7930_90773.html
Budzet obywatelski