1137 (737) 2014-03-07 - 2014-03-13

Czas na wiosenne porządki - trwają wystawki odpadów wielkogabarytowych

W sobotę, 8 marca 2014 r. odbędzie się pierwsza w tym roku wystawka odpadów wielkogabarytowych w dzielnicach Babie Doły, Obłuże, Oksywie i Pogórze. Odpady należy wystawiać przy pergolach śmietnikowych lub przed posesjami najpóźniej do godz. 12.00.
Właścicieli i zarządców nieruchomości prosimy o uczulenie mieszkańców, że wystawki nie służą do pozbywania się śmieci zmieszanych oraz segregowanych - tych należy pozbywać się w odpowiednich pojemnikach zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gdyni.
Nie przegap terminu wystawki w swojej dzielnicy i sprawdź go na poniższym harmonogramie:


Termin

Dzielnica

8 marca

Babie Doły, Obłuże, Oksywie, Pogórze

15 marca

Cisowa, Chylonia, Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo

22 marca

Działki Leśne, Kamienna Góra, Śródmieście

29 marca

Redłowo, Witomino - Leśniczówka, Witomino - Radiostacja, Wzgórze św. Maksymiliana

5 kwietnia

Karwiny, Mały Kack, Orłowo

12 kwietnia

Chwarzno-Wiczlino, Dąbrowa, Wielki KackPrzypominamy, że w trakcie wystawek:
- WYSTAWIAMY: stolarkę okienną, meble, boazerię, dywany, duży sprzęt AGD, wanny, armaturę sanitarną, pojedyncze opony itp.;
- NIE WYSTAWIAMY: odpadów zmieszanych (bytowych), odpadów segregowanych (szkła, plastiku i metali, papieru i opakowań wielomateriałowych), kartonów (powinny trafić do niebieskiego pojemnika na papier i opakowania wielomateriałowe), gruzu budowlanego, odpadów zielonych, chemikaliów i zużytych akumulatorów, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej i odpadów medycznych.

Więcej informacji na temat systemu gospodarki odpadami w Gdyni na stronie: www.smieciodnowa.pl.

Przypominamy, że odpady zmieszane oraz niebezpieczne nie są zbierane w trakcie wystawek, a za ich uprzątniecie (wrzucenie do pojemników na odpady lub dostarczenie do PZON-ów) odpowiadają właściciele nieruchomości.
Za wystawianie odpadów zmieszanych, segregowanych oraz niebezpiecznych łącznie z odpadami wielkogabarytowymi będą wystawiane mandaty przez Strażników Miejskich.