1137 (737) 2014-03-07 - 2014-03-13

Deratyzacja – czyj to obowiązek?

Wiosną wzmaga się aktywność większości zwierząt, w tym także gryzoni. Z tego powodu przypominamy o obowiązkowej deratyzacji.
Tym obowiązkiem, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdyni (treść na stronie www.gdynia.pl/regulamin), są objęte nieruchomości zabudowane na całym obszarze Gminy Miasta Gdyni. Za prowadzenie deratyzacji na nieruchomościach są odpowiedzialni właściciele i zarządcy nieruchomości.
Obowiązkowa deratyzacja powinna być dokonywana w terminach od 15 kwietnia do 15 maja.
Dodatkowo za każdym razem, jeśli na terenie nieruchomości zostanie stwierdzona populacja gryzoni.