1137 (737) 2014-03-07 - 2014-03-13

Mały procent – wielka sprawa!

Jesteśmy przekonani, że wśród gdyńskich organizacji pożytku publicznego znajdą Państwo tę, która realizuje cele najbliższe Waszemu sercu! Dlatego zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent - wielka sprawa!"!

W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku dla działających na rzecz Gdyni i jej mieszkańców organizacji OPP.
Obecnie w Gdyni zarejestrowanych jest 80 organizacji uprawnionych do otrzymania takiej daniny. Ich działalność dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1% zależy wyłącznie od nas!
Aby ułatwić Państwu wybór prezentujemy pełną listę organizacji z Gdyni, a także działających na rzecz Gdyni i jej mieszkańców.
W kolejnych numerach prezentować będziemy po 7 organizacji wraz z ich krótkim opisem. Pełną listę znajdziecie Państwo także na stronie: www.gdynia.pl/1procent.

1. Gdyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dom Marzeń"
KRS 0000226141
ul. Buraczana 8/48, 81-587 Gdynia
www.dommarzen.org.pl

Stowarzyszenie zostało utworzone w 2005 roku przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie. Celem organizacji jest budowa domów stałego pobytu dla osób z taką niepełnosprawnością. Stowarzyszenie stara się przygotować rodziny i niepełnosprawne dziecko do samodzielnego życia. Realizując te zadania prowadzi treningi i warsztaty dla rodziców i dzieci, założyło koło PTTK „Dom Marzeń" - klub turystyki oraz „Klub Kibica Domu Marzeń". Stowarzyszenie prowadzi również całoroczny kurs nauki języka angielskiego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie „English for Us", a jego niepełnosprawni podopieczni wystawiają przedstawienia w języku angielskim. Organizacja otrzymała w roku 2011 wyróżnienie w konkursie „Gdynia bez barier". Wszystkie środki zebrane z 1% są przeznaczone na przyszłą budowę domu dla osób niepełnosprawnych „Domu Marzeń".

 
2. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół "EFFETHA"
KRS 0000111694
ul. Warszawska 76, 81-309 Gdynia
tel. 58 711 19 14
www.effetha.pl

Stowarzyszenie, które powstało ponad 15 lat temu, zajmuje się kompleksowo osobami głuchoniemymi, z wadami słuchu i mowy oraz ich rodzinami. Prowadzi szeroko pojętą rehabilitację i integrację społeczną i stara się łagodzić skutki niepełnosprawności, likwidować bariery w życiu codziennym oraz zapobiegać wykluczeniom społecznym. W roku 2007 zostało utworzone Centrum Informacji dla Niesłyszących oraz instytucja asystenta osoby niepełnosprawnej, który towarzyszy głuchoniemym w wizytach w urzędach, u lekarzy, w ZUSie i innych. W 2001 roku Stowarzyszenie otrzymało od Prezydenta Miasta Gdyni Medal „Gdynia bez barier". W roku 2010 Prezes Stowarzyszenia pani Elżbieta Gurska otrzymała tytuł Społecznika Roku tygodnika Newsweek Polska oraz nagrodę im. Heleny Radlińskiej dla Animatora Społecznego. W grudniu 2010 Stowarzyszenie otrzymało nagrodę „Bursztynowego Mieczyka", zaś w 2011 roku Prezydent Gdyni przyznał Elżbiecie Gurskiej Medal „Gdynia bez barier".

3. In gremio
KRS 00000089 19
ul. Strażacka 15, 81-616 Gdynia
tel. 58 624 05 09
www.ingremio.razem.pl

Stowarzyszenie In gremio prowadzi w Gdyni Pierwszą Społeczną Szkołę Podstawową oraz Pierwsze Społeczne Gimnazjum, pierwszą niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną RAZEM oraz Ognisko Muzyczne RYTM dla dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie od ponad 20 lat powiększa grupę swoich odbiorców i współpracowników, dzięki realizacji wielu projektów społecznych i grantowych, których głównymi beneficjentami są dzieci, młodzież i osoby powyżej 60 roku życia. Najważniejszym zadaniem jakie stawia przed sobą stowarzyszenie to wychowywać i pomagać. Stowarzyszenie organizuje akcje społeczne dla mieszkańców Trójmiasta, współpracuje z ośrodkami kultury w całym województwie, teatrami, klubami muzycznymi, organizacjami pozarządowymi, artystami, wydaje tomiki poetyckie, organizuje konferencje, warsztaty, imprezy dla mieszkańców Gdyni. W roku 2012 stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Specjalną „Bursztynowego Mieczyka" przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dokonania w dziedzinie kultury w roku 2012 w województwie pomorskim.

 
4. Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj trochę słońca"
KRS 0000054195
Starkowa Huta 35, 83-312 Hopowo
tel. 58 684 36 99
www.podarujtrocheslonca.pl

Fundacja od 17 lat niesie pomoc osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom na terenie Kaszub. Prowadzi trzy ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, dzięki którym możliwe jest zapewnienie systematycznej rehabilitacji ruchowej, funkcjonalnej i społecznej dzieci i młodzieży najbardziej poszkodowanej przez los. Tygodniowo z usług jednego ośrodka korzysta około stu podopiecznych, a dzieci te dowożone są z części terenu powiatu kościerskiego oraz powiatu kartuskiego za pomocą 3 mikrobusów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Fundacja obejmuje też wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 roku życia. Za swoje działania Fundacja została wyróżniona „Nagrodą Bursztynowego Mieczyka 2000", nagrodą „Perła Kaszub 2002", „Medalem im. Matki Teresy z Kalkuty" oraz nagrodą od Powiatu Kartuskiego za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych „Superperła 2013". Środki uzyskane z 1% Fundacja przeznacza na zwiększenie ilości zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla dzieci, a także na zakup specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

 
5. Międzynarodowe Centrum Spotkań i Rehabilitacji Młodzieży Fundacja Miki-Centrum
KRS 0000050483
ul. Wita Stwosza 73 lok.19, 80- 308 Gdańsk
tel. 58 340 04 31
www.fundacjamc.pl

Fundacja działa od 1993 roku i choć ma siedzibę w Gdańsku, to działa również na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni. W ramach swoich działań oferuje zajęcia artystyczne, choreoterapię (terapię ruchem), porady pedagoga i psychologa. Swoim podopiecznym pokrywa koszty rehabilitacji w domu, zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego, wyprawki szkolnej. Organizuje wyjazdy terapeutyczno-rehabilitacyjne, integracyjne imprezy, wycieczki i pomoc socjalną. Misją Fundacji jest niesienie pomocy i wspieranie osób niepełnosprawnych i ich najbliższych w drodze do osiągnięcia zdrowia i sprawności, z myślą o ich prawidłowym rozwoju fizycznym jak i psychicznym. Dążeniem Fundacji jest poprawa stanu bytowego podopiecznych i dbałości o ich sferę emocjonalną i umysłową.

 
6.Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt - OTOZ Animals
KRS 0000069730
ul. Świętojańska 41/16, 81-391 Gdynia
tel. 58 550 4 73
www.animalsi.pl

Towarzystwo prowadzi 8 schronisk dla bezdomnych zwierząt, w tym w Gdyni, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Dąbrówce koło Wejherowa oraz w Słupsku. Dzięki kampanii „Adoptując mnie ratujesz mi życie" co roku znajduje nowe domy dla tysięcy bezdomnych psów i kotów. Dzięki środkom otrzymanym z 1% podatku w ubiegłym roku wybudowane zostały nowe wybiegi, zakupione nowe, ocieplane budy, a także szczepionki oraz leki ratujące życie bezdomnym zwierzętom. Udało się również pozyskać teren pod budowę nowych boksów dla psiaków. Dzięki współpracy z władzami Miasta Gdyni Towarzystwo otrzymało środki finansowe na wybudowanie nowego, ogrzewanego pawilonu dla psiaków, które okresów jesienno-zimowych nie będą już spędzać w drewnianych budach, tylko w ogrzewanym, ciepłym i nowoczesnym budynku. Stan techniczny Ciapkowa zmienia się na lepsze, co bardzo cieszy! W 2013 roku przeprowadzonych zostało 3890 interwencji w sprawie niehumanitarnego traktowania zwierząt, podczas których ratowano pokrzywdzone, często chore i ranne zwierzęta.

7. Polski Czerwony Krzyż - Gdyńskie Krwiodawstwo
KRS 0000225587
tel. 698 223 187
www.hdkgdynia.x.pl

 
Polski Czerwony Krzyż zajmuje się m.in. propagowaniem idei honorowego oddawania krwi i szpiku, wśród społeczeństwa a szczególnie wśród uczniów i studentów, organizowaniem zbiorowych i ambulansowych akcji poboru krwi. Obecnie w Gdyni jest ok. 2000 dawców, którzy rocznie oddają ok. 3500 litrów krwi. Pod względem ilości oddawanej krwi, Gdynia od wielu lat jest rejonem wiodącym w województwie pomorskim. 

CDN