1137 (737) 2014-03-07 - 2014-03-13

Na zdrowie!

DOR-MED w Gdyni zaprasza na audiometryczne, bezpłatne badanie słuchu i konsultacje ze specjalistą w dniach 10 - 14 03.2014 r. w godz. 10.00-15.00. Badania odbędą się w przychodni lekarskiej przy ul. Abrahama 57 gab. 2 w Gdyni. Rejestracja osobista w przychodni lub tel. 58 625 91 00.
***
Nie musisz pić, aby cierpieć z powodu alkoholizmu. W Gdyni grupy rodzinne AL-Anon spotykają się:
- „Bezpieczny brzeg" - środa, godz. 18.00, Chylonia, ul. Kcyńska 2 (2 salka katechetyczna) ostatnia środa miesiąca mityng otwarty;
- „Początek" - piątek, godz. 17.30, ul. Traugutta 9 (Klub Abstynenta). Ostatni piątek miesiąca mityng otwarty.
***
Psychiatryczny Oddział Dzienny w Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni przy ul. Traugutta 9 prowadzi bezpłatne zajęcia oraz leczenie osób chorujących na schizofrenię. Zajęcia są prowadzone przez zespół psychologów, specjalistę psychiatrę, pedagoga, terapeutę zajęciowego. Odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 14.00. Tel. kontaktowy 58 620 81 70 wewn. 43 lub 36. Program zajęć obejmuje: psychoedukację, psychoterapię, psychorysunek, ćwiczenia relaksacyjne, muzykoterapię, zajęcia integracyjne, terapię zajęciową.
***
Anonimowi Żarłocy wierzą, że kompulsywne jedzenie jest uzależnieniem, postępującą chorobą, która tak jak alkoholizm i inne uzależnienia może być powstrzymana. Spotkania AŻ odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w Ośrodku Wsparcia Psychoterapeutycznego „Podwójny Problem" przy ul. Traugutta 9 (w pierwszy czwartek miesiąca mityng otwarty, można przyjść z wiadomych tylko sobie powodów, nie trzeba utożsamiać się z problemem).
***
NZOZ „OKO" w Gdyni, przy ul. Śląskiej 35-37, w imieniu Prezydenta Miasta zaprasza mieszkańców Gdyni na bezpłatne badania profilaktyczne w zakresie wczesnego diagnozowania jaskry. Program jest skierowany do osób z czynnikami ryzyka wystąpienia schorzenia w wieku 45 - 55 lat i finansowany z budżetu miasta. W celu uzyskania dokładniejszych informacji lub rejestracji należy kontaktować się o bezpośrednio lub telefonicznie pod numerem tel. 58 350 89 07. Strona internetowa: www.nzoz-oko.pl, zakładka „Aktualności". Placówka świadczy usługi z zakresu laseroterapii zmian cukrzycowych oczu, badania GDX, USG, FLA, pola widzenia oraz porady okulisty dziecięcego, a także laryngologa w ramach NFZ.
***
Przychodnia „Orłowo" (ul. Wrocławska 54) zaprasza:
- pacjentów z cukrzycą typu 1. W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.12.2013 r., rozszerzającym wskazania do refundacji zestawów infuzyjnych, informuje, że prowadzi terapię w poradni diabetologicznej" i chętnych zaprasza ze skierowaniem od lekarza rodzinnego. Tel. do rejestracji 58 664 88 97 lub 58 664 88 99;
- mieszkańców Gdyni w wieku 45-55 lat na bezpłatne badania profilaktyczne, mające na celu wczesne wykrywanie jaskry. Rejestracja, tel. 58 664 88 99 lub 664 88 97. Badania finansowane przez miasto Gdynia.
***
Grupy Anonimowych Alkoholików spotykają się na mityngach:
- poniedziałek - grupa „Arka", godz. 17.30, pierwszy poniedziałek miesiąca mityng otwarty;
- wtorek - grupa „Genesis", godz. 17.30, pierwszy wtorek miesiąca mityng otwarty;
- sobota - grupa „Panorama", godz.16.00, ostatnia sobota miesiąca mityng otwarty;
- niedziela - grupa „Spikerska", godz.10.00 (wszystkie mityngi otwarte).
Spotkania odbywają się przy ul. Traugutta 9 (Klub Abstynenta „Krokus"). Spis gdyńskich grup AA znajduje się na stronie: www.zatoka.aa.wizytówka.pl. Spis Grup Wspólnoty AA w Polsce - Ogólnopolska strona BSK: www.aa.org.pl. Telefon kontaktowy AA 696 546 285, czynny codziennie od godz. 16.00 do 22.00. Stowarzyszenia Abstynenta - Klub „Krokus" zaprasza na indywidualne i grupowe spotkania terapeutyczne osoby uzależnione od alkoholu, współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, dorosłe dzieci dysfunkcyjne oraz osoby doświadczające przemocy. Oferta publiczna realizowana jest dzięki wsparciu miasta Gdynia. Zajęcia prowadzą doświadczeni terapeuci - specjaliści.
Tel. czynny codziennie od godz. 10.00 do 20.00: 507 524 710 (informacja oraz zapisy).