1137 (737) 2014-03-07 - 2014-03-13

Najlepsi z ekologii

Uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych im. Tadeusza Wendy w Gdyni zostali laureatami ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Mercedes-Benz Polska pt. „Eko Gwiazda. Zużyte baterie i akumulatory? Wiemy, co z nimi robić!".

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie filmów na temat właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi, skierowanych głównie do rówieśników.
Drugie i trzecie miejsce w konkursie zajęli uczniowie klas pod patronatem Mercedes-Benz. Na podium stanęli: Bartosz Chmiel i Michał Szober z klasy 14A - 2 miejsce oraz Klaudia Nawrowska i Patryk Kret z klasy 24A - 3 miejsce.
Uczniom przyznano dyplomy i nagrody rzeczowe z kolekcji Mercedes-Benz Polska.
Opiekunem obu grup była nauczycielka biologii ZSM Katarzyna Lewańczyk.

Gratulujemy.