1137 (737) 2014-03-07 - 2014-03-13

Spotkanie dla mieszkańców dzielnicy Śródmieście

Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że 20 marca 2014 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Jana z Kolna 5, odbędzie się spotkanie Naczelnika Wydz. Prewencji oraz Naczelnika Wydz. Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji z mieszkańcami Dzielnicy Śródmieście. Celem spotkanie będzie informacja na temat bezpieczeństwa w dzielnicy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci proszą mieszkańców o przygotowanie pytań odnośnie przedstawionych tematów.
***
Rada Dzielnicy Śródmieście informuje, że 27 marca 2014 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 21, ul. Jana z Kolna 5, odbędzie się spotkanie Komendanta Komisariatu Policji Gdynia Śródmieście, dzielnicowych z w/w komisariatu oraz specjalisty ds. nieletnich z mieszkańcami dzielnicy Śródmieście. Tematem będzie bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania, zapobieganie przestępstwom, informowanie policjio wszelkich zdarzeniach mających charakter przestępstwa lub wykroczenia, informacje na temat przestępstw popełnianych przez nieletnich. Policjanci proszą o wcześniejsze przygotowanie pytań.