Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1137 (737) 2014-03-07 - 2014-03-13

Wolontariusze poszukiwani!

Centrum Współpracy Młodzieży zaprasza osoby zainteresowane wyjazdem w ramach wolontariatu zagranicznego:
- na Cypr (kwiecień 2014 r. - październik 2014 r.), w ramach programu Komisji Europejskiej „Erasmus+".
Wolontariusze lubiący dzieci mogą wybrać pracę w żłobku lub przedszkolu, gdzie będą wspierać wychowawców i w opiece nad podopiecznymi placówki i w prowadzenia zajęć lub też pracować w świetlicy. Jeśli z kolei dobrze czują się współpracując z młodzieżą, ich głównym zadaniem będzie aktywizacja tej grupy. Wolontariusze, którzy potrafią nawiązać dobre relacje z seniorami, będą wspomagać osoby starsze w ich codziennych czynnościach i wypełniać im czas wolny oraz pracować w klubie seniora.
Propozycja skierowana jest do osób w wieku od 18 do 30 lat, które są otwarte, komunikatywne, posługują się językiem angielskim, nie boją się nowych wyzwań i lubią pracę z ludźmi. Doświadczenie nie jest wymagane. Wolontariat trwać będzie sześć miesięcy, od kwietnia do października 2014 roku.
Przyjęty wolontariusz będzie musiał pokryć jedynie 10% kosztów transportu. Pozostałe koszty podróży oraz inne wydatki, m.in. zakwaterowanie, wyżywienie czy kieszonkowe w wysokości 95 euro miesięcznie, pokryte zostaną z funduszów programu „Erasmus+".
Osoby zainteresowane wolontariatem proszone są o dostarczenie do 16 marca CV ze zdjęciem i listu motywacyjnego w języku angielskim. Można to zrobić osobiście w Centrum Współpracy Młodzieży przy ul. Komandorskiej 42/4, przesłać faksem 58 660 64 45 lub e-mailem na adres: ana.matusevic@cwm.org.pl.

- do Grecji (kwiecień 2014 r. - październik 2014 r.), w ramach programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu".
Do zadań wolontariusza będą należały: pomoc w realizacji warsztatów i zajęć artystycznych (m.in. muzycznych, plastycznych, teatralnych) dla dzieci w wieku 5 - 12 lat, organizacja czasu wolnego i pilnowanie podopiecznych Centrum Kreatywnej Pracy z Dziećmi w Xylokastro, a także pomoc nauczycielom w przygotowaniu materiałów i pomieszczeń do zajęć.
Oferta skierowana jest do kreatywnych osób w wieku 18 - 30 lat, które posługują się językiem angielskim i lubią pracę z dziećmi. Doświadczenie nie jest wymagane. Wolontariat trwać będzie od kwietnia do października 2014 roku. Wolontariusz będzie musiał pokryć jedynie 10% kosztów podróży. Pozostałe koszty podróży oraz inne wydatki, m.in. wyżywienie, zakwaterowanie i kieszonkowe wynoszące 95 euro miesięcznie, pokryte zostaną z funduszów programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu".
Osoby zainteresowane wolontariatem proszone są o dostarczenie do 16 marca CV ze zdjęciem i listu motywacyjnego w języku angielskim. Można to zrobić osobiście w Centrum Współpracy Młodzieży przy ulicy Komandorskiej 42/4 lub wysłać e-mailem na adres: ana.matusevic@cwm.org.pl.