1137 (737) 2014-03-07 - 2014-03-13

Zapisy do...

Dyrektor Gimnazjum nr 17, Obłuże, ul. Sucharskiego 10, zaprasza 12 marca 2014 r. od godz. 14.00 do 17.00 uczniów klas VI i rodziców na dzień otwarty Gimnazjum nr 17. Kontakt: e-mail: gim17gdynia@wp.pl, tel. 58 625 48 25. Strona internetowa: www.zs12gdynia.pl.
***
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 44, Obłuże, ul. Sucharskiego 10, zaprasza dzieci i rodziców pięcio-, sześcio- i siedmiolatków na dzień otwarty Szkoły Podstawowej nr 44, który odbędzie się 11 marca 2014 r. od godziny 14.00 do 17.00. Szkoła dysponuje obecnie wolnymi miejscami w klasie trzeciej oraz czwartej. Kontakt: e-mail: gim17gdynia@wp.pl, tel. 58 625 48 25. Strona internetowa: www.zs12gdynia.pl.
***
Szkoła Podstawowa nr 43 na Pogórzu, ul. Porębskiego 21, prowadzi nabór dzieci 5- i 6-letnich do oddziałów przedszkolnych oraz uczniów 6- i 7-letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014. Wolne miejsca w klasie ogólnej i integracyjnej oraz w oddziałach przedszkolnych dla 5- i 6-latków. Placówka oferuje: naukę j. angielskiego od grup zerowych, zajęcia logopedyczne, warsztaty z pedagogiem i psychologiem, gimnastykę korekcyjną, szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych (szachy, zajęcia sportowe, artystyczne, plastyczne, taneczne, koła teatralne, itp.) Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły, tel. 58 625 57 09. Zajęcia integrujące dzieci 5-, 6- i 7- letnie ze szkołą odbędą się 10 marca od godz. 17.00 do 18.30. W tym czasie, o godz. 17.30 dla rodziców dzieci 5-, 6- i 7- letnich odbędzie się zebranie informacyjne o zasadach rekrutacji do oddziałów 0 i klas I.
***
Zespół Szkół nr 5 (ul. Orłowska 27/33) zaprasza 21 marca na Dzień Otwarty. Czeka na najmłodszych oraz młodzież. W programie m.in. doświadczenia chemiczne dla małych i dużych, ciekawostki biologiczne, pokaz pierwszej pomocy. Dzień Otwarty w godz. 11.30 do 18.00.
***
Przedszkole Mali Samarytanie prowadzi zapisy dzieci na rok szkolny 2014/15. W grupach wiekowych dzieci 3-5 lat w placówce na Witominie przy ul. Chwarznieńskiej 136/138. Liczba dzieci 30. Czesne 450 zł. Zajęcia dodatkowe: ćwiczenia logopedyczne, muzyka, rytmika, gimnastyka korekcyjna. Język angielski oraz nowoczesne metody edukacji przedszkolnej. Tel. 58 624 10 71, kom. 697 72 68 81, e-mail fundacja@samarytanie.pl. Strona internetowa: www.mali.samarytanie.pl.
***
21 marca 2014 r. dyrekcja, nauczyciele i uczniowie IV LO w Gdyni (ul. Morska 186) zapraszają na Dzień Otwarty placówki. W godzinach 13.00-17.00 planowane są gry, zabawy i konkursy związane z początkiem wiosny oraz zaprezentowaniem liceum.
***
Dyrekcja szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni, ul. Tatrzańska 40, ogłasza zapisy na rok szkolny 2014/2015:
1. do klas pierwszych: dzieci sześcio- i siedmioletnich;
2. do oddziałów przedszkolnych dzieci pięcio- i sześcioletnich.
Zapisy odbywać się będą w sekretariacie szkoły w godz. od 8.00 do 14.00. Informacje w sekretariacie szkoły, tel. 58 620 66 64.
Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka ( do wglądu); wypełniony formularz z danymi dziecka dostępny w sekretariacie szkoły albo do pobrania ze strony internetowej szkoły: www.sp26gdynia.pl.
Dzień Otwarty szkoły odbędzie się 7 marca 2014 r. w godz. 8.00 - 17.00.
***
Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Morska 192 w Gdyni, ogłasza nabór do klas integracyjnych na rok szkolny 2014/2015. Zaprasza dzieci z różnymi niepełnosprawnościami: intelektualną, widzenia, słyszenia, ruchową oraz autyzmem. Szkoła jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych: toalety, winda. Zapewnia opiekę logopedyczną, wsparcie psychologa oraz asystenta osób niepełnosprawnych. Ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Konsultacje: tel. 58 623 06 33, wew. 25. Dyrektor SP nr 10 w Gdyni zaprasza rodziców i opiekunów dzieci 5, 6 i 7-letnich na spotkanie organizacyjne 12 marca 2014 r. (środa) o godz.17.00.
Cele spotkania: zapisy dzieci 5 i 6 - letnich rocznik 2009 i 2008 (dzieci urodzone w miesiącach VII - XII) do oddziałów przedszkolnych; zapisy dzieci 6 letnich, rocznik 2008 (dzieci urodzone w miesiącach I-VI) i 7-letnich 2007 do klas pierwszych; przedstawienie oferty programowej szkoły; zapoznanie się z warunkami lokalowymi szkoły; Zajęcia otwarte z udziałem dzieci oraz przedstawienie słowno- muzyczne w wykonaniu uczniów klasy I sześciolatka.
Miejsce: sala gimnastyczna SP nr 10, e-mail: sekretariat@poczta.sp10gdynia.pl, tel. 58 623 06 33, www.sp10gdynia.pl.
***
Dyrektor Przedszkola nr 52 w Gdyni informuje, że 12 marca 2014 r. o godz. 10.30, w placówce gościć będzie zespół seniorów z Klubu Seniora „Słoneczko" w Gdyni. Jest to kolejne wspólne spotkania z cyklu „Łączymy pokolenia".
Dzień Otwarty w Przedszkolu nr 52 przy ul. Krasickiego 4, odbędzie się 24 marca 2014 r. w godzinach 10.00 - 11.00 oraz 15.00 - 16.00.
Należy przynieść obuwie zmienne.