Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
1137 (737) 2014-03-07 - 2014-03-13

Zielony Logistyczny Korytarz Transportowy – przez Gdynię

3 marca 2014 r., w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja końcowa projektu Bothnian Green Logistic Corridor (www.bothniangreen.eu).
Uczestniczyło w niej ok. 80 przedstawicieli instytucji, przedsiębiorstw i uczelni, współpracujących z naszym miastem - jedynym polskim partnerem projektu.
Otwierając konferencję, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek zwrócił uwagę na niski udział obrotów handlowych Polski z krajami skandynawskimi. Potrzebne jest wsparcie pomorskiego eksportu do krajów skandynawskich - szczególnie małych i średnich przedsiębiorstwa. W przewozach towarowych do i z portu gdyńskiego dominują samochody. W ubiegłym roku było ich ok. 700 tys. a w tym roku ma być jeszcze więcej. Musimy rozwijać trasy kolejowe i uzupełniać brakujące odcinki dróg.
Kluczową sprawą jest więc modernizacja i rozwój drogowych i kolejowych połączeń portu - w tym budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej.
Projekt BGLC promuje innowacyjne rozwiązania logistyczne, dla szybkiego, oszczędnego i przyjaznego dla środowiska naturalnego transportu towarów.
Gdynia, wspólnie z partnerami skandynawskimi wypracowała kilka ważnych propozycji:
- otwarcie bezpośredniego połączenia kolejowego z północnej Norwegii - przez Szwecję - do Polski - z wykorzystaniem połączenia promowego Gdynia - Karlskrona,
- rozbudowę infrastruktury logistycznej portu: „Port intermodalny Gdynia",
- logistykę przewozów ryb importowanych z Norwegii - do przetwórni Pomorza - przez Gdynię,
- rozwój struktur klastrowych w Regionie Morza Bałtyckiego,
- studium wykonalności „autostrady morskiej" Gdynia-Helsinki.
W trakcie realizacji projektu, z inicjatywy Gdyni, powstało forum współpracy naukowców wyższych uczelni Trójmiasta „Think Tank „Dolina Logistyczna" oraz forum współpracy 6 stowarzyszeń gmin, miast i województw, leżących na trasie korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk.