1138 (738) 2014-03-14 - 2014-03-20

Dla mieszkańców Obłuża

Rada Dzielnicy Obłuże zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące realizacji zadań inwestycyjno - remontowych w dzielnicy Obłuże na lata 2011-2014.
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się we wtorek, 15 kwietnia 2014 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Cechowej 22. Propozycja planowanego zadania:
1. remont ulicy Białowieskiej polegający na wykonaniu poszerzenia jezdni oraz wymianie chodnika.