Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1138 (738) 2014-03-14 - 2014-03-20

Konsultacje społeczne „Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2014 - 2020

Program Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020, dla wszystkich państw członkowskich jest już gotowy. Określa on wspólne cele polityki rozwoju w obszarze UE dla wszystkich państw członkowskich tego regionu, dla Polski, Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Szwecji, północnych regionów Niemiec oraz dla krajów partnerskich: Białorusi, Norwegii oraz 11 regionów Rosji. Program przygotowany został zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 17 grudnia 2013 r.
Urząd Miasta Gdyni, Polski Klaster Morski i Urząd Marszałkowski organizują 20 marca 2014 r. w Akademii Morskiej w Gdyni (ul. Morska 81-87) otwartą debatę dla oceny projektu Programu, wypracowania propozycji ewentualnych zmian i wskazania problemów do rozwiązania - poprzez wspólne projekty unijne.
Początek o godz. 9.00. Termin zgłaszania uwag mija 28 marca 2014 r.
Program obejmuje obszar zamieszkały przez 100 milionów osób. Jest bardzo ważny, ponieważ wspierać ma przede wszystkim wyrównywanie istniejących dysproporcji w poziomie cywilizacyjnym pomiędzy rozwiniętymi i innowacyjnymi krajami skandynawskimi i Niemcami - a pozostałymi państwami unijnymi - szczególnie Polską, zamieszkałą przez blisko 1/3 mieszkańców regionu.
Priorytetami są:
- potencjał dla innowacji,
- efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
- zrównoważony transport,
- zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej.
Pełny tekst programu oraz projekt raportu oddziaływania na środowisko, opublikowany jest na stronie:
http://eu.baltic.net/Future_period_2014_2020.26029.html?
a w wersji polskiej na stronie:
http://klastermorski.com.pl/wp-content/uploads/2014/02/BSR_po_polsku-2014-2020.pdf.
Dodatkowych informacji udziela Biuro Rozwoju Miasta - tel. 58 668 2110 lub e-mail: biuro.rozwoju@gdynia.pl.