Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa  Uwaga! Od maja łagodniejsze zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa 
1138 (738) 2014-03-14 - 2014-03-20

Mały procent – wielka sprawa!

Jesteśmy przekonani, że wśród gdyńskich organizacji pożytku publicznego znajdą Państwo tę, która realizuje cele najbliższe Waszemu sercu!
Dlatego zachęcamy do udziału w kampanii „Mały procent - wielka sprawa!"!

W związku z trwającym do końca kwietnia okresem rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 pragniemy przypomnieć Państwu o możliwości przekazania 1% podatku dla działających na rzecz Gdyni i jej mieszkańców organizacji OPP.
Obecnie w Gdyni zarejestrowanych jest 80 organizacji uprawnionych do otrzymania takiej daniny. Ich działalność dotyczy niemalże każdego obszaru naszego życia, a to na jaki cel zechcemy przekazać nasz 1% zależy wyłącznie od nas!
Aby ułatwić Państwu wybór prezentujemy pełną listę organizacji z Gdyni, a także działających na rzecz Gdyni i jej mieszkańców.
W kolejnych numerach prezentować będziemy po 7 organizacji wraz z ich krótkim opisem.
Pełną listę znajdziecie Państwo także na stronie: www.gdynia.pl/1procent.

1. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni
KRS 0000093655
ul. Harcerska 4, 81 - 425 Gdynia, tel. 58 622 07 48
www.psouugdynia.org.pl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni prowadzi szeroką działalność na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Stowarzyszenie oferuje wszechstronną pomoc w zakresie wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozy, rehabilitacji ruchowej, terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz stymulacji rozwoju mowy. Działania organizacji obejmują również rehabilitację społeczną poprzez teatr, który umożliwia niepełnosprawnym aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym oraz trening zawodowy przygotowujący do wejścia na otwarty rynek pracy. Poprzez swoją działalność Stowarzyszenie realizuje hasło: „Otwórzmy przed nimi życie".

 
2. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
KRS 0000114618
ul. Krzywoustego 1, 81-035 Gdynia
tel. 669 167 001

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego pomaga osobom chorym na SM i ich bliskim. Stwardnienie rozsiane (SM) dotyka w większości ludzi młodych, powodując uszkodzenia w centralnym układzie nerwowym, co może stopniowo prowadzić do niedowładów kończyn i trwałego kalectwa. Ponieważ nie jest znana przyczyna SM, nie ma skutecznego leku. Najistotniejszą metodą utrzymania sprawności chorego na SM jest szeroko rozumiana rehabilitacja fizyczna, psychologiczna i społeczna. Towarzystwo oferuje chorym różnorodne formy rehabilitacji i integracji w celu jak najdłuższego zachowania sprawności i samodzielności.

 
3. Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców
KRS 0000088401
ul. Nowowiczlińska 1A, 81-577 Gdynia, tel. 609 609 441
www.otpzk.gdansk.pl

Polski Związek Krótkofalowców, jako organizacja pożytku publicznego, środki uzyskane z 1% podatku dochodowego przeznacza na prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, edukacji, wychowania i upowszechniania wiedzy na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności, a w tym na organizację obozów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży z jednoczesnym dofinansowaniem pobytu dla osób z rodzin o niskim poziomie dochodów. Ponadto ze środków tych Polski Związek Krótkofalowców tworzy, utrzymuje i rozwija rezerwową sieć łączności kryzysowej, której częścią jest Pomorska Radiowa Amatorska Sieć Kryzysowa (PRASK) zbudowana i tworzona również przez radioamatorów zamieszkałych w Gdyni.

4. Stowarzyszenie „Franciszkańskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II"
KRS 0000274840
ul. Ujejskiego 40, 81-426 Gdynia, tel. 509 611 795
www.fckgdynia.pl

Stowarzyszenie Franciszkańskie Centrum Kultury Gdynia im. Jana Pawła II powstało w 2006 roku. Misją Stowarzyszenia jest tworzenie forum współpracy i przestrzeni do wszelakich działań na polu kultury oraz zachęcanie do jej współtworzenia i odkrywania jej uniwersalnych wartości. Obecnie nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest wyremontowanie i ponowne oddanie do użytku Franciszkańskiego Centrum Kultury, gdzie członkowie Stowarzyszenia chcą stworzyć scenę teatralną, salę multimedialną i wystawienniczą oraz przestrzeń, w której wszyscy gdynianie - od najmłodszych do najstarszych - będą mogli realizować swoje pomysły społeczne i kulturalne. Remontu wymaga również Kawiarenka, której przestrzeń - oprócz spełniania swoich podstawowych funkcji - wykorzystywana będzie także na przeprowadzanie warsztatów tematyczne czy kursy.

5. Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia
KRS 0000129145
ul. Władysława IV 54, 81-384 Gdynia, tel. 506 300 806
www.sgagdynia.pl

Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Gdynia to klub sportowy o ponad 50-letniej tradycji szkolenia zawodniczek w gimnastyce artystycznej. Gimnastyka artystyczna to jedna z najtrudniejszych technicznie, a jednocześnie najpiękniejszych olimpijskich dyscyplin sportowych. SGA szczyci się wyszkoleniem wielu wspaniałych zawodniczek reprezentujących Polskę na najważniejszych imprezach sportowych, takich jak Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie, Atlancie i Atenach. Obecnie szkoli ponad 40 zawodniczek w wieku od 5 do 19 lat we wszystkich kategoriach sportowych, które zdobywają co roku wiele medali na zawodach rangi Mistrzostw Polski w konkurencjach indywidualnych i zbiorowych oraz reprezentują Polskę na najważniejszych światowych turniejach. Przekazanie 1% podatku na klub, umożliwi realizację celów statutowych, jakimi przede wszystkim jest rozpowszechnianie sportu wśród gdyńskich dzieci i młodzieży.

6. Stowarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca w Gdyni
KRS 0000044542
ul. Dickmana 6, 81-109 Gdynia, tel. 58 665 66 55
www.hospicjum.gdynia.pl

Stowarzyszenie otacza opieką nieuleczalnie chorych i ich rodziny od 1987 roku. Jego celem jest zapewnienie godnych warunków życia w terminalnej fazie choroby przez leczenie objawowe, pielęgnację oraz towarzyszenie choremu i jego rodzinie w trudnej drodze cierpienia, jaką przechodzą. Dzięki pracy lekarzy, pielęgniarek, psychologów i wolontariuszy podopieczni Hospicjum otrzymują opiekę medyczną, duchową i psychologiczną. Również bliscy chorych otrzymują wsparcie psychologiczne. Opieka hospicyjna jest bezpłatna. Z inicjatywy Stowarzyszenia i gdyńskiego samorządu pod koniec 2013 roku otwarty został Dom Hospicyjny dla Dzieci ,,Bursztynowa Przystań". Aby mógł on służyć małym pacjentom jak najszybciej, koniecznym jest zgromadzenie środków na jego wyposażenie, między innymi w kosztowny specjalistyczny sprzęt medyczny. ,,Bursztynowa przystań" to miejsce przytulne i pełne ciepła, gdzie opieką otaczane będą nieuleczalnie chore dzieci i ich rodziny. 1% podatku przekazany na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Wawrzyńca umożliwia niesienie pomocy tym, którzy tak bardzo jej potrzebują.

7. Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej
KRS 0000053057
ul. Legionów 126, 81-472 Gdynia, tel. 58 624 98 72
www.skef.pl

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej z siedzibą w Gdyni powstało w 1997 roku. SKEF prowadzi bezpłatne poradnictwo finansowe, prawne i konsumenckie w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Białej Podlaskiej oraz Wejherowie. Ponadto Stowarzyszenie realizuje projekty z zakresu edukacji finansowej m.in. „Pomóż oszczędzać rodzinie", „Moje pierwsze pieniądze", „Edukacja na wesoło" czy „Jak spłacać, żeby nie płakać". Ze środków pieniężnych otrzymanych z odpisu 1% podatku oraz wpłat i darowizn organizacja realizuje projekt „Fundusz Stypendialny". Jest on skierowany do studentów zajmujących się problemami finansów, sferą informacji, a także do przyszłych ekonomistów, prawników, przedsiębiorców i dziennikarzy, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, legitymują się działalnością na polu naukowym lub działalnością charytatywną i posiadają w tym zakresie udokumentowane osiągnięcia. CDN