1138 (738) 2014-03-14 - 2014-03-20

Młodzieżowa Rada rozpoczyna pracę

5 marca 2014 r. rozpoczęła się III kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Gdyni. Do pierwszych obrad zasiadło 29 radnych. Nowym przewodniczącym został wybrany Tomasz Prabucki (XIV LO), wiceprzewodniczącymi: Aleksandra Lietza (IX LO) i Krzysztof Holke (VI LO), a sekretarzem Arkadiusz Świder (I ALO). Nowym opiekunem MRMG jest profesor Dorota Twarowska.
Gratulujemy i życzymy owocnej pracy!