Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

1138 (738) 2014-03-14 - 2014-03-20

Pluszowy misiaczek pomaga najmłodszym

„Pluszowy misiaczek - wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie" - to projekt realizowany z funduszy unijnych w przedszkolu nr 8 „Pluszowy Misiaczek" przy ulicy Kapitańskiej 15. Ma on za zadanie wyrównanie szans edukacyjnych dzieci. Samorząd gdyński zdecydował o wydłużeniu czasu realizacji do końca bieżącego roku (31.12.2014 r.). Dzięki temu projektem zostanie objęta kolejna grupa trzylatków, przyjętych do „ósemki".
Dziś projektem objętych jest 23 dzieci (13 dziewczynek i 10 chłopców), które w minionym roku skończyły 3 lata. Od września 2013 roku zajęcia prowadzone są w wyremontowanej sali dydaktycznej. Zakupiono pomoce dydaktyczne (w tym zabawki, artykuły plastyczne, gry edukacyjne) o wartości około 50 000 zł. Przedszkolakom zapewniono profilaktykę i terapię logopedyczną (do 31.12.2013 r. zrealizowano ok. 190 godzin zajęć logopedycznych).
Od września 2014 wsparciem objęta zostanie, poza dziećmi już uczestniczącymi w projekcie, dodatkowa grupa trzylatków.
Projekt „Pluszowy Misiaczek - wsparcie najmłodszych gdyńskich przedszkolaków na starcie" realizowany jest w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 262 880,00 zł.
Dofinansowanie Unii Europejskiej: 223 448,00 zł. 


Logo programu Logo projektu