1138 (738) 2014-03-14 - 2014-03-20

Pomoc dla rodziców i młodzieży

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień zaprasza rodziców, którzy chcą: lepiej zrozumieć swoje dziecko, upewnić się w swoich metodach wychowawczych, poprawić swoje relacje z dzieckiem, nauczyć się być jeszcze lepszym rodzicem, wymienić się doświadczeniami z innymi na konsultacje indywidualne - w każdy wtorek (wystarczy zadzwonić i umówić się na rozmowę).
Ośrodek prowadzi także zajęcia z cyklu: „Szkoła dla Rodziców". Najbliższe spotkanie odbędzie się 22 marca w godz. 9.00 - 19.00.
Temat zajęć: „Jak rozmawiać z dzieckiem?". Zajęcia odbywają się w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A.
Na konsultacje i warsztaty zapraszamy wszystkich rodziców, niezależnie od wieku dziecka. Wystarczy zadzwonić i zapisać się na zajęcia, tel. 58 621 61 35. Ośrodek zaprasza również młode osoby, które przeżywają trudne chwile w domu lub szkole, chcą lepiej rozumieć siebie samych, mają kłopoty i chcieliby poszukać ich rozwiązania, potrzebują wsparcia i zrozumienia, chcą lepiej zrozumieć swoich rodziców na konsultacje indywidualne - w każdy wtorek (wystarczy zadzwonić i umówić się na rozmowę). Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Reja 2A, tel. 58 621 61 35.