1138 (738) 2014-03-14 - 2014-03-20

Trwają wystawki odpadów wielkogabarytowych

W sobotę, 15 marca 2014 r. odbędzie się kolejna w tym roku wystawka odpadów wielkogabarytowych w dzielnicach Cisowa, Chylonia, Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo. Odpady należy wystawiać przy pergolach śmietnikowych lub przed posesjami najpóźniej do godz. 12.00.
Właścicieli i zarządców nieruchomości prosimy o uczulenie mieszkańców, że wystawki nie służą do pozbywania się śmieci zmieszanych oraz segregowanych - tych należy pozbywać się w odpowiednich pojemnikach zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gdyni. Nie przegap terminu wystawki w swojej dzielnicy i sprawdź go na poniższym harmonogramie:

Termin
Dzielnica
15 marca
Cisowa, Chylonia, Grabówek, Leszczynki, Pustki Cisowskie - Demptowo
22 marca
Działki Leśne, Kamienna Góra, Śródmieście
29 marca
Redłowo, Witomino - Leśniczówka, Witomino - Radiostacja, Wzgórze św. Maksymiliana
5 kwietnia
Karwiny, Mały Kack, Orłowo
12 kwietnia
Chwarzno-Wiczlino, Dąbrowa, Wielki Kack


Przypominamy, że w trakcie wystawek:
- WYSTAWIAMY:
stolarkę okienną, meble, boazerię, dywany, duży sprzęt AGD, wanny, armaturę sanitarną, pojedyncze opony itp.;
- NIE WYSTAWIAMY: odpadów zmieszanych (bytowych), odpadów segregowanych (szkła, plastiku i metali, papieru i opakowań wielomateriałowych), kartonów (powinny trafić do niebieskiego pojemnika na papier i opakowania wielomateriałowe), gruzu budowlanego, odpadów zielonych, chemikaliów i zużytych akumulatorów, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej i odpadów medycznych.
Więcej informacji na temat systemu gospodarki odpadami w Gdyni na stronie: www.smieciodnowa.pl.
Przypominamy, że odpady zmieszane oraz niebezpieczne nie są zbierane w trakcie wystawek, a za ich uprzątniecie (wrzucenie do pojemników na odpady lub dostarczenie do PZON-ów) odpowiadają właściciele nieruchomości. Za wystawianie odpadów zmieszanych, segregowanych oraz niebezpiecznych łącznie z odpadami wielkogabarytowymi będą wystawiane mandaty przez Strażników Miejskich.