1138 (738) 2014-03-14 - 2014-03-20

Wypełnij PIT

Uczelnia im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni organizuje akcję bezpłatnej pomocy w wypełnianiu zeznań podatkowych za rok 2013 - PIT. Projekt realizowany jest we współpracy z I Urzędem Skarbowym w Gdyni. Akcja odbędzie się 26 marca oraz 2 kwietnia 2014 r. w godz. od 10.00 do 14.00 w siedzibie Uczelni im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ul. Kielecka 7, sala 121.
Ponadto uczelnia zaprasza na wykład otwarty pt. „Konsolidacja organów skarbowych", który 26 marca 2014 r. (w godz. 12.30 - 14.00, w sali 111), wygłosi pracownik I Urzędu Skarbowego w Gdyni.
Wstęp wolny.
***
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni pomoże w rozliczeniu zeznania podatkowego. Zaprasza od poniedziałku do piątku: ul. Dickmana 6 (w godz. 8.00 - 15.00) oraz ul. Armii Krajowej 26 (w godz. 9.00 - 13.00).