1140 (740) 2014-03-28 - 2014-04-03

„Gdyński Biznesplan” - ostatnie zgłoszenia

Przypominamy, że termin składania konkursowych biznesplanów upływa 31 marca 2014 r.

Biznesplany, wyłącznie w papierowej wersji, należy dostarczyć bezpośrednio do Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości (ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

Do dnia 11 kwietnia 2014 r. ogłoszona zostanie lista osób zakwalifikowanych do III, finałowego etapu Konkursu.

ikona