1140 (740) 2014-03-28 - 2014-04-03

Dotacje na modernizacje źródeł ciepła dla mieszkańców Gdyni w 2014 r.

Osoby zainteresowane likwidacją kotłów opalanych węglem lub koksem mogą otrzymać dofinansowanie. Pieniądze pochodzą z programu „Czyste Powietrze", realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Preferowane źródła energii to:
- kotły opalane gazem, olejem opałowym lub źródła ciepła wykorzystujące odnawialne źródła energii (tj. pompy ciepła, kolektory słoneczne) lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe) którzy planują przeprowadzić inwestycję w 2014 r.

Przewidywana wysokość dofinansowania wynosi:
- do 7 000 zł na montaż kotła opalanego gazem lub olejem opałowym;
- do 30 000 zł na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej;
- do 10 000 zł na montaż pompy ciepła lub kolektora słonecznego.

Udzielenie dofinansowania jest uwarunkowane najlepszymi uzyskanymi efektami ekologicznymi.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do konkursu są proszone o złożenie odpowiedniego wniosku w terminie do 25 kwietnia 2014. Wnioski można pobrać ze strony Urzędu Miasta Gdyni: http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_92427.html.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Samodzielnego Referatu ds. Energetyki pod nr tel. 58 668 23 50 lub e-mailem s.grabowska@gdynia.pl.

ikona