1140 (740) 2014-03-28 - 2014-04-03

Gdzie powinny stanąć nowe stojaki rowerowe?

Odpowiedź na to pytanie mogą wskazać gdynianie. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni (realizując plan działań z raportu BYPAD), planuje w latach 2014-2016 znacząco zwiększyć liczbę miejsc parkingowych dla rowerów w mieście. Za pomocą odpowiedniego narzędzia każdy może wskazać ich dogodną lokalizację, w której brakuje stojaków bądź takie miejsca, w których już są, ale nie zapewniają możliwości bezpiecznego przypięcia roweru.

Do zamontowania przewidziano stojaki poręczowe, umożliwiające przypięcie dwóch rowerów - w Śródmieściu stojaki będą miały kształt trapezu, zaś poza Śródmieściem - kształt odwróconego U.

W tym celu, została stworzona mapa parkingów rowerowych w Gdyni, na której znajdują się trzy oznaczenia:

- istniejące parkingi rowerowe,
- stojaki przekazane szkołom i przedszkolom do montażu,
- lokalizacje, w których już zaproponowano ustawienie nowych stojaków.

Zgłoszenia można dokonać na dwa sposoby:

Za pomocą ogólnodostępnego narzędzia internetowego (konieczne jest wcześniejsze zalogowanie na konto google), a także za pomocą formularza kontaktowego na stronie internetowej Zarządu Dróg i Zieleni. Po wybraniu zakładki „Kontakt", znajdującej się w górnej części strony, należy uzupełnić formularz, m.in. w temacie wpisując "Stojaki". Dokładną instrukcję i dostęp do narzędzia można znaleźć pod adresem - www.mobilnagdynia.pl/rower/109-nowe-stojaki-rowerowe/.

Przy wskazywaniu propozycji lokalizacji miejsc parkingowych należy przestrzegać następujących warunków:
Stojaki, o których mowa, mogą być zamontowane tylko na terenach ogólnodostępnych i zarządzanych przez ZDiZ, zwłaszcza w pasach drogowych, w punktach możliwej koncentracji ruchu rowerowego lub przy trasach służących celom transportowym. Wskazane lokalizacje, powinny (w miarę możliwości) uwzględniać montaż stojaków do utwardzonego podłoża.
Propozycje lokalizacji stojaków rowerowych można zgłaszać cały czas. Będą one na bieżąco weryfikowane przez pracowników ZDiZ.

Ostateczna decyzja będzie uzależniona m.in. od wyników weryfikacji i niezbędnych uzgodnień lokalizacyjnych. Montaż stojaków rozpocznie się w bieżącym roku, a w zależności od zapotrzebowania, liczba miejsc na parkingach rowerowych w Gdyni będzie rosnąć w kolejnych latach.

ikona