1140 (740) 2014-03-28 - 2014-04-03

InfoBox informuje, bawi, uczy

W gdyńskim InfoBoxie (ul. Świętojańska 30) można nie tylko obserwować zmiany jakie zachodzą w mieście, ale także zdobyć przydatną wiedzę. W marcu rozpoczął się cykl zajęć edukacyjnych, które wpisują się w ideę placówki - rozbudzania świadomości społecznej i pogłębiania wiedzy o mieście oraz jego przyszłości.
Oferta edukacyjna powstała dzięki zaangażowaniu pracowników poszczególnych jednostek Urzędu Miasta Gdyni: Gdynia InfoBox, Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, Zarządu Dróg i Zieleni, Plastyka Miasta Gdyni oraz urzędnika ds. komunikacji rowerowej. Zajęcia dla placówek oświatowych odbywają się w Gdynia InfoBox nieodpłatnie, a ich czas trwania przewidziano na co najmniej 45 minut. Tematyka zajęć, dla dzieci i młodzieży szkolnej jest różnorodna, toteż każdy znajdzie dla siebie atrakcyjny sposób na spędzenie czasu w InfoBoxie.
Tematy zajęć:
- „Co nowego w Gdyni?" - najważniejsze inwestycje służące rozwojowi miasta, zarówno dopiero planowane, jak i już zrealizowane. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 2-6 szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
- „Poznaj i zbuduj Gdynię" - zagadnienia związane z rozwojem miasta oraz budowa z klocków Lego konstrukcji związanych z Gdynią. Zajęcia przeznaczone dla uczniów klas 0-1 szkół podstawowych;
- „Welcome to Gdynia InfoBox!" - zwiedzanie InfoBoxu i gra miejska w języku angielskim. Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży władających językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;
- „Tak to się robi w Gdyni" - zajęcia prowadzone przez urbanistów z Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, którzy opowiedzą o tym, jak projektuje się miasto. Oferta przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
- „Miasto jak malowane" - prelekcja Plastyka Miejskiego o estetyce w przestrzeni publicznej oraz warsztaty - projektowanie szyldów sklepowych i murali. Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;
- „Ekojazda po Gdyni" - zapoznanie z tematem zrównoważonych środków transportu oraz analiza ich wpływu na środowisko. Zajęcia mogą być prowadzone w języku polskim (dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) lub angielskim (dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych);
- „Piechotą po mieście" - przykłady kształtowania przestrzeni publicznych przyjaznych pieszym oraz projektowanie takich przestrzeni na przykładzie jednej z gdyńskich ulic. Zajęcia mogą być prowadzone w języku polskim (dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) lub angielskim (dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych);
- „Bezpieczna droga do szkoły" - przykłady kształtowania bezpiecznego otoczenia szkoły. Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych;
- „Rowerem do szkoły" - podstawowe informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się na rowerze oraz analiza cech, które powinny posiadać bezpieczne drogi.
Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas 5 - 6 szkół podstawowych. Zajęcia można łączyć. Zwiedzanie InfoBoxu oraz zajęcia edukacyjne od poniedziałku do piątku w godz. 10.30 - 18.00 oraz w soboty w godz. 12.30 - 17.00. Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem 58 523 97 69 z co najmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.

ikona