1142 (742) 2014-04-11 - 2014-04-17

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia dla rodzin i opiekunów osób chorych na otępienia w tym na otępienie typu Alzheimer działająca przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, ul. Gen. Maczka 1, tel. 58 622 24 24, zaprasza 29 kwietnia 2014 o godz. 17.30 na comiesięczne spotkanie na temat opieki nad osobą chorą i wsparcia dla rodzin oraz opiekunów.