1142 (742) 2014-04-11 - 2014-04-17

Ostatnie wiosenne wystawki - 12 kwietnia

W sobotę, 12 kwietnia odbędzie się ostatnia wiosenna wystawka odpadów wielkogabarytowych w dzielnicach: Chwarzno-Wiczlino, Dąbrowa, Wielki Kack. Odpady należy wystawiać przy pergolach śmietnikowych lub przed posesjami najpóźniej do godz. 12.00.
Przypominamy, że w trakcie wystawek:
- WYSTAWIAMY: stolarkę okienną, meble, boazerię, dywany, duży sprzęt AGD, wanny, armaturę sanitarną, pojedyncze opony itp.