1144 (744) 2014-04-25 - 2014-05-01

Podziękowanie

Zarząd Stowarzyszenia Osób z Wadą Słuchu CISZA pragnie serdecznie podziękować Zarządowi CH KLIF w Gdyni, Kierownictwu NOMI w Gdyni, Dyrekcji CH SZPERK w Gdyni, Zarządowi MP w Gdyni za umożliwienie zorganizowania kiermaszu wyrobów uczestników WTZ oraz seniorów z klubu Gdynia 55+. Całkowity dochód z kiermaszów został przeznaczony na organizację imprezy integracyjnej Wielkanocy, oraz na wyjazd integracyjny uczestników WTZ do Grecji.
Seniorzy za uzyskany dochód będą mogli zakupić materiały plastyczne do następnych prac z arteterapii.