1144 (744) 2014-04-25 - 2014-05-01

Sprawozdanie ze zbiórki żywności

W dniach 4 - 6 kwietnia 2014 r. została przeprowadzona zbiórka publiczna (decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego nr. ROPS-P.622.12.14 z 7 marca 2014 r.) przez Stowarzyszenie Pomorski Bank Żywności na terenie trójmiejskich hipermarketów.
Podczas zbiórki zebrano produkty w ilości 20296,71 kg o łącznej kwocie 140 838,36 zł
Pozyskane w wyniku zbiórki dary zostały rozdysponowane do organizacji zajmujących się pomocą osobom ubogim z terenu trójmiasta.