1144 (744) 2014-04-25 - 2014-05-01

Wizyta krajów współpracujących w projekcie Comenius w kraju Don Kichota

Zeszłej jesieni opublikowaliśmy artykuł, o tym, jak grupa nauczycieli i uczniów z Gimnazjum nr 17, zaangażowana w projekt Comenius o parkach i rezerwatach przyrody, rozpoczęła współpracę z 10 krajami europejskimi: Irlandią, Islandią, Danią, Łotwą, Niemcami, Hiszpanią, Francją, Portugalią, Cyprem i Turcją.
Raz w semestrze kraj goszczący wita delegację nauczycieli i uczniów z krajów partnerskich podczas 5-dniowej wizyty. Te spotkania umożliwiają zrozumienie zróżnicowania kulturowego Europy.
Po pierwszym spotkaniu w Kolonii i Aachen w Niemczech w listopadzie, druga wizyta miała miejsce w Valdepenas w Hiszpanii. Grupa z Gimnazjum nr 12 składająca się z 2 nauczycieli i 3 uczniów, była goszczona przez uczniów i nauczycieli Collegio San Augustin.
Te 5 dni wypełniał bardzo bogaty program, który umożliwił uczniom i nauczycielom przeżycie niezapomnianych chwil i polepszenie swoich umiejętności językowych. Kolejna wizyta odbędzie się w Turcji, a na początku czerwca zagraniczni goście odwiedzą Trójmiasto i Słowiński Park Narodowy.