1144 (744) 2014-04-25 - 2014-05-01

Wspólne zakupy energetyczne

17 kwietnia 2014 r. w Gdyni 29 instytucji samorządowych z Pomorza podpisało porozumienie dotyczące grupowego zakupu energii elektrycznej w 2015 roku. Dzięki wspólnej transakcji gminy oszczędzą sporo pieniędzy.
Porozumienie podpisali przedstawiciele 26 jednostek administracji publicznej, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna i dwie placówki edukacyjne. W tym roku grupa zakupowa podwoiła swój zasięg w stosunku do roku ubiegłego - dołączyło 16 nowych uczestników, a wśród nich gminy należące do Powiatu Lęborskiego (Cewice, Lębork, Łeba, Nowa Wieś Lęborska, Wicko), Gmina Luzino, Gmina Osiek, Gmina Zblewo, Gmina Karsin.
W ubiegłym roku wspólny zakup energii pozwolił 13 samorządom na zaoszczędzenie znacznych sum. Łącznie to 5 mln zł, z czego dla samej Gdyni to ponad 3,2 mln zł.
Organizacją przetargu zajmie się Pomorska Grupa Konsultingowa z Bydgoszczy. Operator który zwycięży, będzie zaopatrywał samorządy w energię niezbędną m.in. do oświetlenia budynków użyteczności publicznej, urzędów, szkół i ulic.